Brussels Eye Center

FEMTOLASIK - FEMTOSECOND LASER LDV Z6 (ZIEMER)

De Femtosecond laser is een chirurgisch instrument voor het snijden van het hoornvlies.
Dr Assaf gebruikt de Ziemer LDV Z6 femtosecond. 

Femstosecond lasertoepassingen zijn : 
- Refractief: lasik-operaties voor myopie, hypermetropie, astigmatisme en presbyopie (hoornvliestunnel voor inlays) 
- Therapeutisch: lamellaire hoornvliestransplantatie, hoornvliestrunnels voor intracorneale ringen voor de behandeling van keratoconus. 
Andere klinische indicaties worden nog onderzocht. 

FEMTOLSECOND LASER is goedgekeurd door de FDA en de klinische studies zijn begonnen in de jaren 80 en de commercialisatie in de jaren 90. 

Femto second laser werkt met zeer korte impulsen van Femto second (10-15 seconde).-15 Deze zeer korte impuls vermijdt thermische effecten. Zij maakt het mogelijk, met het effect van het elektron op de atomen, duizenden gasmicrobelletjes te creëren.

De chirurg kan dan de hoornvliesflap optillen met een spatel op hetzelfde niveau van de microbelletjesgaslaag. Femto second laser flaps zijn zeer nauwkeurig met een gedefinieerde diameter, dikte, en scharnierlengte. 

Net als bij het microkeratoom moet tijdens de lamellaire operatie een afzuigring worden gebruikt.

FEMTOSECOND versus Micro-Keratom: Klinische refractieresultaten waarbij flaps uitgevoerd door Microkeratoom en Femto second laser worden vergeleken zijn niet significant verschillend. Er zijn geen klinische studies die de superioriteit van de ene techniek ten opzichte van de andere aantonen. De persoonlijke ervaring van Dr. Assaf toont aan dat Femto second specifieke indicaties heeft voor dunne hoornvliezen die te steil of te plat zijn en dat Microkeratome kan worden gebruikt in geval van hypermetropie om decentred flap uit te voeren omdat de visuele assen van de hyperope patiënten al decentred zijn. Het is gemakkelijker om decentred flap uit te voeren met Microkeratome dan met Femto second laser. 

Microkeratoom is ook aangewezen voor het uitvoeren van flappen na radiale keratotomie.

Het belangrijkste nadeel van Femtosecond Lasik in vergelijking met microkeratoom is de kostprijs (25% duurder) omdat deze technologie gebruik maakt van een zeer duur apparaat en dure wegwerpartikelen. Het andere nadeel van Femtosecond Lasik is een langere tijd van afzuiging op het oog om de flap uit te voeren. Dit zou, zoals door sommige studies wordt ondersteund, vaker droge ogen kunnen veroorzaken.

www.ziemergroup.com/

De Excimer Laser kan in verschillende technieken gebruikt worden :