Brussels Eye Center

FEMTOLASIK - FEMTOSECOND LASER LDV Z6 (ZIEMER)

Le laser Femtosecond est un outil chirurgical destiné aux découpes de la cornée (capot, tunnel,…).
Dr Assaf gebruikt de Ziemer LDV Z6 femtosecond. 

Femstosecond lasertoepassingen zijn : 
- Refractief: lasik-operaties voor myopie, hypermetropie, astigmatisme en presbyopie (hoornvliestunnel voor inlays) 
- Therapeutisch: lamellaire hoornvliestransplantatie, hoornvliestrunnels voor intracorneale ringen voor de behandeling van keratoconus. 
D’autres indications cliniques sont en cours d’application. 

FEMTOLSECOND LASER is goedgekeurd door de FDA en de klinische studies zijn begonnen in de jaren 80 en de commercialisatie in de jaren 90. 

Femto second laser werkt met zeer korte impulsen van Femto second (10-15 seconde).-15 Deze zeer korte impuls vermijdt thermische effecten. Zij maakt het mogelijk, met het effect van het elektron op de atomen, duizenden gasmicrobelletjes te creëren.

La découpe au Femtosecond Laser permet de prédéterminer le diamètre du capot, l’épaisseur du capot ainsi que la longueur de la charnière. Il nécessite comme le microkératome la mise en place d’un anneau de succion lors de la découpe. 

Net als bij het microkeratoom moet tijdens de lamellaire operatie een afzuigring worden gebruikt.

www.ziemergroup.com/

De Excimer Laser kan in verschillende technieken gebruikt worden :