Brussels Eye Center

PRESBYOPIA : Laser en multifocale implantaten

De presbyopie is een accommodatieprobleem veroorzaakt door een vermindering van de elasticiteit van de ooglens en die begint na de leeftijd van 40 jaar.

Ze manifesteert zich door de moeilijkheid om van dichtbij scherp te stellen.

De heelkundige behandeling van de presbyopie is in bepaalde gevallen mogelijk door verschillende technieken:

  • Techniek van " de balans" : Dankzij de Excimer laser PRK of Lasik kan bij de behandeling van bijziendheid of verziendheid een lichte myopie geïnduceerd worden op het niet-dominante oog zodat een visueel comfort voor dicht gecreëerd wordt zonder bril, geassocieerd met de behandeling van het dominante oog voor het verzicht.
  • Presby-Lasik : dit is een lasikbehandeling waarbij een behandeling van verziendheid voor het verzicht geassocieerd wordt aan een behandeling van de presbyopie voor het dichtbij zicht op een tweede cornea punt. Deze techniek laat een verzicht zonder correctie toe van 7 tot 8/10 en een dichtbij zicht van 10/10.
  • PresbyMax : dit is een behandeling in de Schwind Amaris laser die computerondersteunde behandeling van presbyopie geassocieerd met myopie, hypermetropie of astigmatisme mogelijk maakt door het creëren van een hoornvlies multifocaliteit die zorgt voor verzicht en dichtbij zicht zonder correctie. Deze techniek is omkeerbaar in geval van storende nachtelijke visuele stoornissen.

PresbyMAX®:
Deze behandelingsmodule is ideaal voor de veilige en effectieve behandeling van patiënten met myopie, hypermetropie, of astigmatisme met presbyopie. PresbyMAX is gebaseerd op een bi-aspherisch en multifocaal corneaal ablatieprofiel.

  • Corneal Inlays : Plaatsing van een intra-corneaal apparaat in het niet-dominante oog, dat dichtbij zien zonder bril mogelijk maakt door middel van een pinhole-effect of focussering door een klein gaatje (KAMRA-techniek) of door refractief effect. Deze techniek is omkeerbaar door het toestel te verwijderen in geval van intolerantie of slechte visuele kwaliteit.
  • PRELEX (Presbyopic Lens Exchange) : Hier gaat het om een extractie door facoemulsificatie en het vervangen van de vertroebelde ooglens door een multifocaal of accomodatief implantaat dat een ver en dichtbij zicht geeft zonder correctie. De limieten en de complicaties van PRELEX zijn identiek als die van de cataract chirurgie.

Multifocale en pseudo-accommodatieve implantaten :