Brussels Eye Center

LASEK

Bij deze techniek wordt de Excimer Laser gebruikt nadat een epitheliale flap werd gecreëerd door middel van een verdunde alcoholoplossing.

Het principe is hetzelfde als dat van PRK :

  • Op het einde van de ingreep wordt er een contactlens geplaatst om de flap ter plaatse te houden.
  • Het nadeel is dat ook hier postoperatieve pijn optreedt.
  • De visuele recuperatie verloopt langzaam ; één tot twee weken. Net als bij PRK

De Excimer Laser kan in verschillende technieken gebruikt worden :